Kiểm Tra Định Kỳ Tại Hệ Thống HEAD Tân Long Vân

Lịch Bảo Dưỡng Định Kỳ Honda rất chú trọng đến những thời kì kiểm tra này bởi vì đó là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự bảo quản và độ bền của xe. Trong 4 lần kiểm tra đầu tiên, chủ xe chỉ phải thanh toán cho ...

Các hạng mục không bao gồm trong bảo hành

Dầu, mỡ và sạc bình ắc quy.   Hạng Mục Tên Phụ Tùng Dạng Hư Hỏng             ĐỘNG CƠ   Tất cả ...