Xe Vario 125

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Vision Phiên Bản Cổ Điển

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe SH160i/125i

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe VARIO 160

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Air Blade 125cc/160cc

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Vision 110cc

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Lead 125cc

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda SH Mode 125cc

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda SH 125cc / 150cc

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda SH350i

( Xe tay ga )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Xe Wave Alpha Phiên Bản Cổ Điển

( Xe số )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Blade 110cc

( Xe số )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Wave Alpha 110cc

( Xe số )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Wave RSX FI 110cc

( Xe số )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Future 125cc

( Xe số )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Super Cub C125

( Xe số )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Xe Honda CBR150R

( Xe côn tay )

Dài lọt lòng thùng: 

Xe Honda Winner X

( Xe côn tay )

Dài lọt lòng thùng: