HEAD TÂN LONG VÂN | ĐÓN TIẾP NHÂN SỰ CẤP CAO TỪ HONDA

Vào chiều ngày 11/03/2024 ,Ban lãnh đạo HEAD Tân Long Vân được vinh dự chào đón bà Yuri Kamino.

HEAD TÂN LONG VÂN | ĐÓN TIẾP NHÂN SỰ CẤP CAO TỪ HONDA VIỆT NAM

Ngày 14/09/2023, HEAD Tân Long Vân long trọng đón tiếp hai nhân sự cấp cao từ Honda Việt Nam.